כמה גדול המרחק בין מרכז ופריפריה? 
נדב נוימן מצייר לנו בשיר "אבו כביר" את המסלול של קו האוטובוס בתל אביב דרכו אפשר להבין סיפור של עיר וסיפור של מדינה שיש בה מעמדות.