------

מורים ומורות בקדמה בשיחות עם תלמידים.

Kedma's teachers zooming with students.

---

איציק, מורה לחינוך גופני בביה"ס נווה חוף ותלמידים בשיעור.

Itzik, Neveh Hof's Physical Education teacher with students.

music

שיעור מוסיקה בביה"ס קדמה.

Music lesson at Kedma school.

-

חגיגת יום הולדת כיתתית לאחת התלמידות, נווה חוף 

Celebrating a birthday to one of the students in Neveh Hof.

-

שיעור אנגלית בביה"ס נווה חוף.

English lesson at Neveh Hof school.

----

"הרמת כוסית" של מורות נווה חוף.

Teacher's Passover Toast at Neveh Hof