הכנס התקיים ב 9.12.2018 במכללת סמינר הקיבוצים. היה יום מרתק!

מערכי שיעור בנושא שוויון ואי שוויון