שעת דיאלוג – המדריך לחטיבה העליונה, כולל שלושה ספרים המיועדים לכיתות י', יא' , יב'
בכל אחד מהספרים הפעלות בדגש על אירועים וסוגיות שרלוונטיים לכיתה אליה מיועד ולתהליכים שעוברים התלמידים/ות בשלב זה. אפשר כמובן להשתמש בהפעלות בצורה מודולרית ולפי שיקול דעתכן/ם.
המדריך המלא מאפשר שפע של הפעלות והצעות לפעולה וגם אפשרות ללוות את התלמידים/ות בתהליך שהוא רב שנתי עד לסיום ביה"ס.

שימו לב: בחודש אוגוסט עמותת קדמה נמצאת בחופשת קיץ. הזמנות שיבוצעו בחודשים יולי-אוגוסט יישלחו רק בחודש ספטמבר.