פעילות סיכום בקבוצת האם (לאחר סיום הפעילות בקבוצת המומחיות/ים)

 

1. קראו את הטקסט השלם  על ילד א' וילד ב'.

2. לפי מה שלמדתן/ם בקבוצת המומחיות/ים, השלימו בטבלה מה קרה לילד א' ולילד ב' בכל שלב בחייהם:

 

ילד א' ילד ב'
בנקודת המוצא
בגן הילדים
בבית הספר היסודי
בבית הספר התיכון
בצבא
באוניברסיטה

3. מה לדעתכן/ם קרה לילד א' וילד ב' בהגיעם לשוק העבודה?

4. כתבו סוף לסיפור –  הציעו שתי חלופות שונות לסיום הסיפור – האחת פסימית והשנייה אופטימית.