הגעתן/ם לבית הספר היסודי, קראו על המשך קורותיהם של ילד א' וילד ב':

לאחר 6 שנים, באותו יום ובאותה השנה, הם נכנסים לכיתה א
ילד א' מגיע כשהוא כבר יודע לכתוב ולקרוא, קצת חשבון, ואפילו קצת אנגלית
וילד ב'… לילד ב' אין ילקוט, אז הוא סוחב את המחברות בשקית.
ילד א' מכין את השיעורים במחשב ומגיש בזמן
לילד ב' אין מחשב (כבר אמרנו) ואין גם שולחן.
לילד א' יש חוג אומנות, חוג מחשב וחוג פסנתר
וילד ב', כשיש בלגן בבית, הוא בורח לחבר'ה בחצר.
וחולפות שש שנים ושני הילדים בכיתה ו' והנה הם מחולקים להקבצות
וילד א' הולך להקבצה א' וילד ב' הולך להקבצה ב'
לילד א' יש מורה פרטית ולילד ב' אין.
לילד א' אומרים כולם שהוא בטוח יהיה פרופסור כי הוא יודע מתמטיקה טוב
וגם לילד ב' אומרים שיש חוכמה, חוכמת רחוב.

ענו על השאלות הבאות:

  1. כיצד נוצרו הפערים בין שני הילדים? מנו לפחות 2 סיבות שונות.
  2. לפניכן/ם גרף: מהי המסקנה העולה מן הגרף?

 הגרף לקוח מהכתבה הבאה (מקוון מאתר שיחה מקומית)

המונח עשירון מתייחס לעשירית ממשקי הבית באוכלוסייה. העשירון התחתון (1) הוא הקבוצה של עשירית ממשקי הבית שהכנסתם היא הנמוכה ביותר, ואילו העשירון העליון (10) הוא הקבוצה של עשירית ממשקי הבית שהכנסתם היא הגבוהה ביותר.

קראו את הכתבה: "בלי הפרדות ובלי הקבצות" (כתבה מלאה: מקוון מאתר שיחה מקומית)

מהו הגורם לאי השוויון המוצג בכתבה?