הגעתן/ם לגן הילדים:

קראו את הכתבה: "חינוך חורץ גורלות" (כתבה מלאה: מקוון, דה-מרקר).

ענו על השאלות הבאות:

1. מהו אי השוויון המתואר בכתבה? כיצד הוא נוצר?
2. האם אתן/ם מסכימות/ים עם הטענה שבכותרת? האם "חינוך חורץ גורלות"?
3. מה קורה לילד א' וילד ב' בגן ? כתבו המשך לסיפור