קדמה היא עמותה חינוכית-חברתית שצמחה מתוך מאבק על עתידו של החינוך, השוויון והצדק החברתי בישראל. העמותה נוסדה ע"י פעילים/ות חברתיים, הורים וא/נשי אקדמיה שמאמינים שחינוך איכותי שווה לכל הוא זכות יסוד חברתית ותנאי בסיסי לגישור פערים ולכינון חברה המבוססת על עקרונות הצדק והשוויון.

קדמה מחויבת להצלחה של תלמידים ותלמידות מהפריפריה הכלכלית-חברתית. מחויבות זו באה לידי ביטוי ב ב-2 צירים מרכזיים בעלי השפעה רחבה: תמיכה בבתי הספר והכשרה של צוותי חינוך.  

תמיכה בבתי ספר

עמותת קדמה מלווה שני בתי ספר ציבוריים ממלכתיים, ותומכת בהם במשאבים, בידע ובהכשרות, כדי שהלומדים והלומדות בהם יקבלו את החינוך הטוב ביותר לו הם/ן זכאיות/ים. שני בתי הספר פועלים ללא הרף להעלאת ההישגים הלימודיים של תלמידיהם לצד עשייה חינוכית חברתית.  עשייה זאת מקדמת שוויון וצדק חברתי, דיאלוג מכבד עם התלמידים וההורים, מחויבות ומכוונות ברורה להצלחה של כל התלמידים והתלמידות, כמו גם השקעה במורות ובהורים, פיתוח והוראה של תכני לימוד המדגישים גאווה תרבותית וערכים דמוקרטיים, מחויבות לקהילה ואחריות חברתית.  בתי הספר מחוללים מהפיכה בתהליך החינוכי ובהישגים הלימודיים של תלמידיהם ותלמידותיהם. ההצלחה של התלמידות/ים היא ההוכחה לכך שאי השוויון בחינוך הוא בעיה שניתנת לפתרון. המודל של קדמה הוא מושא למחקרים אקדמיים, והעמותה פועלת להפצתו ולישומו בבתי ספר נוספים בארץ.

הכשרה של צוותי חינוך ברחבי הארץ  והעמקת המודעות לצורך בשוויון

עמותת קדמה מובילה מהלך של שיתוף בידע, בחזון ובתובנות שמנחים את קדמה. הפצה של כלים ותכניות שפותחו, נבנו, ויושמו בהצלחה בבתי-הספר היא חלק בלתי נפרד מן העשייה החינוכית שלנו.
אחת לשנה מקיימת עמותת קדמה כנס ארצי, אליו מגיעים מורים ומורות מכל הארץ, במטרה ללמוד, לשתף בידע ולייצר פתרונות לכמה מהאתגרים הגדולים ביותר בחינוך: דיאלוג עם תלמידים/ות, פרקטיקות שמקדמות שיוויון, שותפות הורים, העצמה של מורות/ים, רלוונטיות של תכניות לימוד לעולם התלמידים.

קדמה מפיצה ספרים, מאמרים ומשאבים נוספים שמקדמים דיאלוג ושוויון בכיתה. שעת דיאלוג – סדרה בת 6 ספרים המיועדים למחנכות/י כיתות. העמותה מקיימת גם השתלמויות והדרכות, ומפיצה בקרב אלפי א/נשי חינוך את העלון "מורה עם אג'נדה".

לאורך השנים, לקחה קדמה חלק במאבקים חינוכיים-חברתיים שונים: ביטול החינוך המקצועי, התנגדות לניהול עצמי של בתי הספר, התנגדות לפתיחת אזורי הרישום, שמירת עמק הצבאים ועוד.

אפשר לקרוא כאן על ההשפעות של פעילות העמותה ובתי הספר בשדה החינוכי והחברתי בכל הארץ.