לא הרבה מסופר בהגדה על בת פרעה שמשתה את משה מן היאור והביאה אותו אל ארמון המלך לחיות שם כבנה. 
איך הרגישה כלפיו? האם היתה עקרה ולכן היה לה כבן? מה עורר אצלה את רגשות החמלה והאהבה שהותירו את משה שנים כל כך רבות לצידה? ואיך חשה כשעזב את הארמון ואותה? מה היתה היא מספרת לנו לו ניתנה לה האפשרות להשמיע את סיפורה? 
השיר של נאוה סמל מפנה את תשומת ליבנו אל דמותה של בת פרעה ומאפשר לנו להעלות שאלות על דמותה ועל הקשרים שאנחנו מוצאות/ים בינה וביננו. 
*
הקישור לשיר מפנה לדף עם רשמים שונים של נאוה סמל. התבוננו בחלק השמאלי העליון של הדף ותמצאו שם את השיר.