3 כלים פדגוגיים להוראה מזווית אחרת - מפגש שמיועד למורות, מורים וצוותי הוראה לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה