שעת דיאלוג- המדריך לחטיבה העליונה כולל שלושה ספרים המיועדים לכיתות י, יא , יב
בכל אחד מהספרים הפעלות בדגש על אירועים וסוגיות שרלוונטיים לכיתה אליה מיועד ולתהליכים שעוברים התלמידים.ות בשלב זה. אפשר כמובן להשתמש בהפעלות בצורה מודולרית ולפי שיקול דעתכן.ם.
המדריך המלא מאפשר שפע של הפעלות והצעות לפעולה וגם אפשרות ללוות את התלמידים.ות בתהליך שהוא רב שנתי עד לסיום ביה"ס.