‘מחברות קדמה למגדר’ נוצרו מתוך אמונה מלאה בכך ששוויון מגדרי ונשים הם נושאים שצריכים להיטמע באופן בלתי נפרד בתוך תכנית הלימודים. ומתוך תפיסה כי אפשר לחנך לשוויון מגדרי בכל יום, וללמד מגדר בכל שיעור ובכל מפגש או פעילות בבית הספר. 

19 מערכי שיעור באג’נדה מגדרית עבור בתי ספר יסודיים ועל יסודיים ובשלל תכנים ונושאי לימוד.