“בוקר אחד אזלו המים בכל הברזים שבבית. המים אזלו בברז שבמטבח, המים אזלו בברז שמעל הכיור במקלחת ואזלו בפעמון של הדוש. גם בברז הקטן שמתחת לדוש המים אזלו.” 
כך מתחיל סיפור קצר על משפחה שמצאה את עצמה מנותקת ממים ביום אחד בתוך חופשת הקיץ. 

הסיפור הזה יכול להיות הזדמנות לדון עם תלמידים/ות על זכויות ומחייה בכבוד, על היחסים בין האדם והממסד ועל השפעה של אירועים בחיים שלנו על התפיסות וההחלטות שאולי אנחנו עושים/ות אח”כ.