הספר המוצג הוא לחטיבה העליונה ומאגד את הספרים לכיתוה י’-יב’, ספר נפרד לכיתה י’ ניתן לרכוש כאן

 

לרכישת הספר